ટ્રેનના ડબ્બામાં લખેલા આ 5 અંકના નંબરમાં રહસ્ય છુપાયેલું છે, જાણો શું છે તે

ટ્રેન કોચ યુનિક કોડઃ ભારતીય રેલ્વેના કોચ પર 5 અંકોનો વિશેષ કોડ લખવામાં આવે છે. આ કોડમાં બોક્સ સંબંધિત વિશેષ માહિતી છુપાયેલી છે. આના પરથી જાણી શકાય છે કે કોચ કયા પ્રકારનો છે અને ક્યારે બન્યો હતો. ટ્રેન મુસાફરી હંમેશા એક નવું સાહસ લાવે છે. પ્રવાસીના મનમાં એક અલગ જ પ્રકારની ઉત્સુકતા હોય છે. તે પ્રવાસ દરમિયાન વિવિધ પ્રકારના અનુભવોને આવરી લે છે. સુરક્ષિત અને આરામદાયક મુસાફરી માટે જાણીતી રેલ્વેને દેશની લાઈફલાઈન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે કે ટ્રેનના કોચ પર ખાસ પ્રકારના કોડ લખેલા હોય છે, જેમાં ઘણા રહસ્યો છુપાયેલા હોય છે.

બોક્સ પર 5 અંકોમાં ઘણી પ્રકારની માહિતી છુપાયેલી છે. તેમાં બોગી, તેના ઉત્પાદનનું વર્ષ અને કોચના પ્રકાર વિશેની માહિતી છે. 5 માંથી પ્રથમ 2 નંબરો દર્શાવે છે કે કોચ કયા વર્ષમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો. તે જ સમયે, છેલ્લા ત્રણ નંબરો જણાવે છે કે તે કયા પ્રકારનો કોચ છે.

પ્રથમ બે કોડનો અર્થ
જો તમે બોક્સ પર લખેલા કોડમાંથી કોચ વિશેની માહિતી મેળવવા માંગતા હો, તો તેને બે ભાગમાં વહેંચવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોચની સંખ્યા 00296 છે, તો તેને 00 અને 296 માં વિભાજીત કરો. તેના પ્રથમ બે કોડનો અર્થ છે કે તે વર્ષ 2000માં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. જો કોચ પર 95674 લખેલું હોય તો તેનો અર્થ એ છે કે આ કોચ 1995માં બનાવવામાં આવ્યો હોવો જોઈએ.

છેલ્લા 3 કોડનો અર્થ
5 નંબરની છેલ્લી ત્રણ સંખ્યાઓનો અર્થ તેનો પ્રકાર છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોચનો નંબર 00296 છે, તો તેનો બીજો ભાગ એટલે કે 296 જણાવે છે કે તે સ્લીપર (સેકન્ડ ક્લાસ સ્લીપર) કોચ છે. બીજી તરફ, જો કોચનો નંબર 95674 છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે તે સેકન્ડ ક્લાસ સીટીંગ/જન શતાબ્દી ચેર કાર છે.

નીચે આપેલ કોષ્ટકમાંથી, તમે છેલ્લા ત્રણ નંબરો દ્વારા કોચને ઓળખી શકો છો.

સંખ્યાનો અર્થ
001-025 એસી ફર્સ્ટ ક્લાસ, 026-050 સંયુક્ત (1AC+AC-2T), 051-100 એસી-ટુ ટાયર, 101-150 AC – થ્રી ટાયર, 151-200cc (AC ચેર કાર), 201-400 સ્લીપર (સેકન્ડ ક્લાસ સ્લીપર), 401-600 સામાન્ય સેકન્ડ ક્લાસ, 601-700 સેકન્ડ ક્લાસ સીટીંગ/જન શતાબ્દી ચેર કાર, 701-800 સીટીંગ કમ લગેજ રેક, 801+ પેન્ટ્રી કાર, જનરેટર અને મેઇલ