મેટ્રોમાં બેસવા માટે ન મળી સીટ તો બાળક સાથે જમીન પર બેસી ગઈ મહિલા, ગુસ્સામાં IAS અધિકારીએ કહ્યું કઇક આવું – જુઓ વિડિયો અહી

દિલ્હી મેટ્રોઃ વીડિયો પરથી લાગે છે કે મહિલાને કોઈએ સીટ ઓફર કરી ન હતી અને તેને ફ્લોર પર બેસવું પડ્યું ...
Read more